Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze, w zakresie obejmującym część działki Nr 34/5 w obrębie geodezyjnym Nr 47 Warnikajmy.

Korsze, dn. 31 marca 2017 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Korsze, w zakresie obejmującym część działki nr 34/5 w obrębie geodezyjnym nr 47 Warnikajmy. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i...