Aktualności

ZGŁASZANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

 


Korsze, 22.09.2017 r.

Nasz znak: GT.7020.1.2017


INFORMACJA
O ZGŁOSZENIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

 
Urząd Miejski w Korszach informuje, że przeprowadzana jest aktualizacja gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na mocy art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Korsz i dokonuje kontroli.
Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 6 ww. ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Informację dotyczącą urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Korszach w Referacie Gospodarki Terenowej w pok.202 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 listopada 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 89 754-20-11.

 

 

Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2017 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 186
25 września 2017 15:31 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:30 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:29 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)