Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 26/39 w obrębie geodezyjnym Garbno.

Korsze, dnia 13 lipca 2018 r. Nasz znak: GT6733.4.2018 Obwieszczenie Burmistrza Korsz Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...