Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego polegającej budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z metalowymi słupami oświetleniowymi z oprawami w miejscowości Olszynka.

Korsze, dnia 13 grudnia 2017r. Nasz znak: GT.6733.2.2017 Obwieszczenie Burmistrza Korsz Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego polegającej budowie kablowej...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z metalowymi słupami oświetleniowymi z oprawami w miejscowości Saduny.

Korsze, dnia 7 grudnia 2017 r. Nasz znak: GT.6733.4.2017 Obwieszczenie Burmistrza Korsz Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z metalowymi słupami oświetleniowymi z oprawami w miejscowości Łankiejmy.

Korsze, dnia 01 grudnia 2017r. Nasz znak: GT6733.3.2017 Obwieszczenie Burmistrza Korsz Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...