Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV przebiegającej przy ul. Racławickiej w Korszach oraz w obrębie Piaskowiec.

Korsze, dnia 9 maja 2018 r. Nasz znak: GT 6733.3.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz.1257),...