Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Długiej w Korszach wraz z przyłączem gazowym.

Korsze, dnia 12 stycznia 2018r.

Nasz znak: GT6733.1.8.2018                                     

 

Obwieszczenie
Burmistrza Korsz

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073), w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm w pasie drogowym ul. Długiej w Korszach (teren działki nr 129, obręb 3 miasta Korsze) wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm do działki nr 139/1 położonej w Korszach przy ul. Długiej (szafka gazowa w linii ogrodzenia) - zawiadamiam, że została wydana na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42 A 10-409 Olsztyn decyzja Nr I/1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach pok.201 w godzinach pracy t.j. 7³° - 15³°.

 

Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 162
12 stycznia 2018 14:33 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 14:30 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 14:27 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)