Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO- budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MW (1500 kW), działka ew. nr 2/9, obręb Olszynka, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie

Korsze, dnia 14.09.2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.10.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn....

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. w Warnikajmach na terenie działki nr ewid. 34/6 obręb Warnikajmy.

Korsze, 03.09.2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.3.2018 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu...

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej Korsze PV o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami", działka nr 2, obręb nr 2, miasto Korsze.

Korsze, dnia 27 sierpnia 2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.8.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z...

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- budowa hali produkcji opakowań transportowych w Korszach

Korsze, 16.08.2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.9.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)...