Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny, na odcinku – od granicy państwa – Prosna – Sątoczno - Glitajny”, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Korsze, dnia 5 listopada 2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.7.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn....

Zawiadominie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. w Warnikajmach.

Korsze, 29.10.2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.3.2018 Zawiadomienie Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Burmistrz Korsz zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego...

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1707N Drogosze - Garbno"

Korsze, dnia 24 października 2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.12.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257...

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa hali produkcji opakowań transportowych w Korszach", działka nr 524/1, obręb nr 2, miasto Korsze.

Korsze, dnia 05 października 2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.9.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r....

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO- budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,5 MW (1500 kW), działka ew. nr 2/9, obręb Olszynka, gmina Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie

Korsze, dnia 14.09.2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.10.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn....

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej Korsze PV o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami", działka nr 2, obręb nr 2, miasto Korsze.

Korsze, dnia 27 sierpnia 2018 r. Nasz znak: GT.6220.1.8.2018.DŚ OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORSZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z...