Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korsze

Gmina Korsze informuje, że realizuje zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korsze”. Zadanie dotowane jest na podstawie umowy dotacji nr 00453/17/08043/OZ-LZ/D z dnia 11.10.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje...

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Bykowo

OGŁOSZENIE Nr OG.0050.589.2017 Burmistrza Korsz o wynikach przeprowadzonych w dniach 20-21 października 2017 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Bykowo. Mieszkańcy sołectwa Bykowo opowiedzieli się w dniach 20-21 października 2017 roku za wyłączeniem z sołectwa Bykowo miejscowości Marłuty oraz Wągniki i włączenie ich...

Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 września 2017 r. dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020...