Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż z pięciu radnych - przedstawicieli wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady obejmująca zakresem działania następujące sprawy:
a) kontrola realizacji uchwał Rady,
b) opiniowanie wykonania budżetu,
c) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium,
d) wykonywanie innych kontroli, zatwierdzonych przez Radę w planie pracy lub zleconych uchwałą określającą ich zakres,
e) opiniowanie bieżących tematów sesji.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2015 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 23345
09 stycznia 2019 10:44 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.
09 stycznia 2019 10:44 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Spraw Społecznych.
09 stycznia 2019 10:43 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.