Aktualności

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Korsze za 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Korszach w dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Korsze za rok 2019. Będą w niej mogli wziąć udział Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Gminy Korsze, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób - warunek ten wynika z  ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa ust. 7 pkt 1.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w  dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgłoszenia (wypełnione karty) przyjmowane będą w dniach od 20  lipca do 30 lipca 2020 roku w Biurze Rady Miejskiej w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, pok. 210 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.

Mieszkańcy Gminy Korsze mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy i będą dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (zgodnie z ustawą o  samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8).

 

Z Raportem można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach w  folderze: Dokumenty do pobrania → Raport o stanie gminy oraz w Biurze Rady Miejskiej, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze pok. 210 (II piętro) w  godzinach od 9.00 do 12.00 (w dni robocze), Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                             Andrzej Wankiewicz

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2020 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Dziębowska
Ilość wyświetleń: 149
20 lipca 2020 12:06 (Ewelina Dziębowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_debata_31072020.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2020 12:02 (Ewelina Dziębowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2020 12:01 (Ewelina Dziębowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)