Ogłoszenia i wykazy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DNIU 28 SIERPNIA 2018 R.

Korsze, 27.07.2018 r.

 

BURMISTRZ KORSZ

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku, o godz. 11:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach, odbędzie  się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego (pustostanu) o powierzchni użytkowej 19,40 m2, położonego w miejscowości Glitajny 5C, gmina Korsze wraz z udziałem 84/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 14/22, obręb Glitajny o łącznej powierzchni 959 m2, która posiada założoną księgę wieczystą nr OL1K/00016325/8

 

Cena wywoławcza - 1 500 ,00 zł + 23% podatku VAT

Wadium - 150,00 zł

 

W/w nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Korszach, najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2018 roku, do godz. 13:30lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP O/Olsztyn: 48 1020 3541 0000 5602 0260 9584, w takim terminie, aby wpłata została zaksięgowana na ww. koncie w dniu 24.08.2018 roku. 

 

Zastrzega się – z ważnych przyczyn - prawo do odwołania i unieważnienia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Korsze.

 

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 213, w Urzędzie Miejskim w Korszach lub telefonicznie pod nr tel. 897541095, w godzinach: 8:00 – 15:00.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 127
02 sierpnia 2018 13:13 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 13:12 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 13:07 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)