Ogłoszenia i wykazy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DNIU 28 SIERPNIA 2018 R.

Korsze, 27.07.2018 r. 

  

BURMISTRZ KORSZ

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku, o godz. 11:30, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach, odbędzie się III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, o powierzchni 23,30 m2, w budynku nr 12, położonego w miejscowości Garbno, gmina Korsze wraz z udziałem 165/1000 w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 27/44, o łącznej powierzchni 663 m2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr OL1K/00014427/9

 

Cena wywoławcza - 7 000,00 zł + 23% podatku VAT

Wadium - 700,00 zł

 

Lokal można obejrzeć w dniu 23 sierpnia 2018 roku w godzinach: 12:00 – 12:30. 

 

W/w nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Korszach, najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2018 roku, do godz. 13:30lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP O/Olsztyn: 48 1020 3541 0000 5602 0260 9584, w takim terminie, aby wpłata została zaksięgowana na ww. koncie w dniu 24.08.2018 roku.

  

Zastrzega się – z ważnych przyczyn - prawo do odwołania przetargu i unieważnienia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Korsze.

 

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 213, w Urzędzie Miejskim w Korszach lub telefonicznie pod nr tel. 897541095, w godzinach: 8:00 – 15:00.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 186
02 sierpnia 2018 13:17 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 13:14 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)