Ogłoszenia i wykazy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DNIU 5 LISTOPADA 2018 R.

Korsze, 02.10.2018 r.BURMISTRZ KORSZ

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2018 roku, o godz. 11:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach, odbędzie  się  I nieograniczony przetarg ustny na:

 
1. dzierżawę części (20,00 m2) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2, obręb 1, miasto Korsze, o łącznej powierzchni 1,0246 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr OL1K/00030972/2, z przeznaczeniem pod budowę garażu tymczasowego (typu blaszak)

Cena wywoławcza - 120,00 złotych + 23% podatku VAT (rocznie)

Wadium - 14,76 zł

 

2. dzierżawę części (180,00 m2) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/2, obręb 1, miasto Korsze, o łącznej powierzchni 1,0246 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr OL1K/00030972/2, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

Cena wywoławcza - 14,00 złotych + 23% podatku VAT (rocznie)

Wadium - 1,72 zł


W/w nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Korszach, najpóźniej w dniu 2 listopada 2018 roku, do godz. 13:30 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP O/Olsztyn: 48102035410000560202609584, w takim terminie, aby wpłata została zaksięgowana na ww. koncie w dniu 02.11.2018 roku.

 

Zastrzega się – z ważnych przyczyn - prawo do odwołania i unieważnienia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Korsze. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 214, w Urzędzie Miejskim w Korszach lub telefonicznie pod nr tel. 89 754 10 95, w godzinach: 8:00 – 15:00.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 92
08 października 2018 10:06 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 09:56 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)