Nieodpłatne poradnictwo

     LOKALIZACJI PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO,

w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni:

 

1.   Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 1 - punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

 • poniedziałek w godzinach 08.00 – 12.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 07.00 – 11.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

2.    Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 2:

 • poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

 

3.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 -punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

 • poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
  Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 0900


LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. 

 

  JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 730
23 stycznia 2020 16:06 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 11:08 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 11:08 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.