Komisja Spraw Społecznych Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Spraw Społecznych składająca się z co najmniej trzech radnych, lecz nie więcej niż pięciu obejmująca zakresem działania sprawy:
a) rozwoju oświaty i kultury,
b) ochrony zdrowia,
c) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, w tym infrastruktury rekreacyjnej
i turystycznej,
d) promocji Gminy,
e) opieki społecznej,
f) bytu mieszkańców Gminy.

Skład

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2015 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 23345
09 stycznia 2019 10:44 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.
09 stycznia 2019 10:44 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Spraw Społecznych.
09 stycznia 2019 10:43 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.